Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Арқалық политехникалық колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Аркалыкский политехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай құрылыс-техникалық колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Костанайский строительно-технический колледж» Управления образования акимата Костанайской области»

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Әулиекөл ауыл шаруашылығы колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Аулиекольский сельскохозяйственный колледж» Управления образования акимата Костанайской области»

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Рудный құрылыс және көлік колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Рудненский колледж строительства и транспорта» Управления образования акимата Костанайской области»

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Боровской кәсіптік-техникалық колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Боровской профессионально-технический колледж» Управления образования акимата Костанайской области»

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қарасу ауыл шаруашылығы колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Карасуский сельскохозяйственный колледж» Управления образования акимата Костанайской области»

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Науырзым ауыл шаруашылығы колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Наурзумский сельскохозяйственный колледж» Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Денисов кәсіптік-техникалық колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Денисовский профессионально-технический колледж» Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай тұрмыстық қызмет көрсету колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Костанайский колледж бытсервиса» Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Рудный тау-кен -технологиялық колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Рудненский горно-технологический колледж» Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Тобыл кәсіптік-техникалық колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Тобольский профессионально – технический колледж» Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Федоров ауыл шаруашылығы колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Федоровский сельскохозяйственный колледж» Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Рудный технологиялар мен қызмет көрсету колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Рудненский колледж технологии и сервиса» Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай кәсіптік-техникалық колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Костанайский профессионально-технический колледж» Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай қызмет көрсету саласының колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Костанайский колледж сферы обслуживания» Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Жітіқара политехникалық колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Житикаринский политехнический колледж» Управления образования Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қазақстан агротехникалық колледжi» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Казахстанский агротехнический колледж» Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай автомобиль көлігі колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай индустриалды-педагогикалық колледжі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Костанайский индустриально-педагогический колледж»Управления образования акимата Костанайской области

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай педагогикалық колледжi» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (кәсіптік оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

государственное коммунальное казенное предприятие «Костанайский педагогический колледж»

x
Пайдаланушылардың ақпараты: