Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті (жоғарғы оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Костанайский государственный университет имени Ахмета Байтурсынова

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты (жоғарғы оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Костанайский государственный педагогический институт

Міржақып Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Костанайский инженерно-экономический университет имени Миржакыпа Дулатова

Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Костанайский социально-технический университет имени Зулкарная Алдамжара

ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы (жоғарғы оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Костанайская академия имени Шракбека Кабылбаева МВД РК

Рудный индустриалдық институты (жоғарғы оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Рудненский индустриальный институт

Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты (жоғарғы оқу орындары)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Аркалыкский государственный педагогический институт имени Ибрая Алтынсарина

x
Пайдаланушылардың ақпараты: