"Костанайский автовокзал" ЖШС филиалы Жітіқара қаласының автостанциясы (автостанция)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Филиал ТОО "Костанайский автовокзал" автостанция города Житикара

Лисаков қаласының автостанциясы (автостанция)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Автостанция города Лисаковск

Сарыкөл кентінің автостанциясы (автостанция)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Автостанция поселка Сарыколь

Денисов ауылының автостанциясы (автостанция)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Автостанция села Денисовка

Қарабалық кентінің автостанциясы (автостанция)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Автостанция поселка Карабалык

Торғай ауылының автостанциясы (автостанция)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Автостанция села Торгай

Әулиекөл ауылының автостанциясы (автостанция)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Автостанция села Аулиеколь

Амангелді ауылының автостанциясы (автостанция)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Автостанция села Амангельды

Арқалық қаласының автостанциясы (автостанция)

Қостанай облысы

Орысша атауы:

Автостанция города Аркалык

x
Пайдаланушылардың ақпараты: