Сыртбелдiк таулары (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

горы Сыртбельдик

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Маралбайтөбе төбешігі (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

буг. Маралбайтобе

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Жайлаутөбе төбешігі (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

буг.Жайлаутобе

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Түйетөбе төбешігі (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

буг.Туйетобе

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Жиек құмы (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

пески Жиек

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Кiшiқұм құмы (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

пески Кишикум

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Бетпақдала георгафиялық атырап (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

географическая область Бетпакдала

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Аймантөбе қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Аймантобе

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Қозытөбе қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Козытобе

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Қосқорған қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Коскорган

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Аққойлы қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Аккойлы

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Қоңыртөбе қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Коныртобе

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Шөлтөбе қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Шольтобе

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Құрманбайтөбе қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Курманбайтобе

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Байқасқа қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Байкаска

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Қоңыртөбе қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Коныртобе

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Мəмбеттөбе қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Мамбеттобе

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Зылиқа қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Зылика

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Сүленбайтөбе қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Суленбайтобе

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

Қоңырбайтөбе қорған (таулар)

Жамбыл облысы,

Орысша атауы:

курган Конырбайтобе

Орналасу орны:

Байзақ ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: