Ақсу ауданының білім бөлімі» Қаныш Сатпаев атындағы орта мектеп-гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Жансүгір ауылы. (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа-гимназия имени К.И. Сатбаева «государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Жансугурова

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі» Жүрімбек Сыдықов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Жансүгір ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Ж. Сыдыкова с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области» с. Жансугурова

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі» Есмұрат Сиқымов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Жансүгір ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Е. Сихимова с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Жансугурова

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі» Қуат Теребаев атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Көкөзек ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени К. Терибаева с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Кокозек

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі» Қаракемер орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алтынарық ауылы. (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Каракемерская средняя школа имени с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Алтынарык

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Мамания орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» Өнім б/м қосқанда кмм. Ақсу ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа «Мамания» с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Аксу

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Абай атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен Шолақөзек бастауыш мектебін қосқанда кмм. Көкжайдақ ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Абая с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Кокжайдак

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Ильяс Жансугуров атындагы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Ойтоған ауылы. (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени И. Жансугурова с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Ойтоган

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Жаңатілеу орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Жаңалық ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Жанатилеуская средняя школа имени с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Жаналык

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Бижарас Садырбайұлы атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қаракөз ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Б. Садырбайулы с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Каракоз

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Кенжыра орта мектебі,мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Кенжыра ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Кенжиринская средняя школа имени с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Кенжыра

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Нұрсұлтан Есеболатов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен ГЭС бастауыш мектебін қосқанда «. Есеболатов ауылы. коммуналдық мемлекеттік мекемесі (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Е. Есеболатова с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Есеболатова

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Ғани Мұратбаев атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Б. Сыртанов ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Г. Муратбаева с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Б. Сыртанова

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Қарашілік орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қарашілік ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Карачиликская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Карачилик

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Төлеген Тоқтаров атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Сағабүиен ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Т. Тохтарова с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Сагабуиен

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Жансүгіров атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қызылағаш ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Жансугурова с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Кызылагач

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Егінсу орта мектебі « коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Егінсу ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Егинсуская средня школа «государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Егинсу

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Матай орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Матай ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Матайская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Матай

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Есболған Жайсанбаев атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қапал ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Е. Жайсанбаева с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; С. Капал

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

Ақсу ауданының білім бөлімі «Ғали Орманов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қапал ауылы (орта білім беру ұйымдары)

Алматы облысы

Орысша атауы:

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Г. Орманов с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдела образования Аксуского района Алматинской области»; с. Капал

Орналасу орны:

Ақсу ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: