Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті (жоғарғы оқу орындары)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Восточно-Казахстанский государственный университет имени Д.Серикбаева

Орналасу орны:

Өскемен қаласы

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті (жоғарғы оқу орындары)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова

Орналасу орны:

Өскемен қаласы

Қазақстан – Американдық еркін университеті (жоғарғы оқу орындары)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Казахстанско-Американский свободный университет

Орналасу орны:

Өскемен қаласы

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті (жоғарғы оқу орындары)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Семипалатинский Государственный университет имени Шакарима

Орналасу орны:

Жоғарғы білім беру орны атауының қазақ тілінде транскрипциясы

Семей мемлекеттік педагогикалық институты (жоғарғы оқу орындары)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Семипалатинский государственный педагогический институт

Орналасу орны:

Жоғарғы білім беру орны атауының қазақ тілінде транскрипциясы

Семей мемлекеттік медициналық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Семипалатинский государственный медицинский университет

Орналасу орны:

Жоғарғы білім беру орны атауының қазақ тілінде транскрипциясы

Қазақ қаржы-экономикалық академиясы (жоғарғы оқу орындары)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Казахская финансово-экономический академия

Орналасу орны:

Жоғарғы білім беру орны атауының қазақ тілінде транскрипциясы

Казақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті (жоғарғы оқу орындары)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Казахский инновационно гуманитарно-юридический университет

Орналасу орны:

Жоғарғы білім беру орны атауының қазақ тілінде транскрипциясы

Қайнар (Семей) университеті (жоғарғы оқу орындары)

Шығыс Қазақстан облысы

Орысша атауы:

Университет Кайнар (Семей)

Орналасу орны:

Жоғарғы білім беру орны атауының қазақ тілінде транскрипциясы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: