Ақбайтал (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Акбайтал (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Арал төбе (көл) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Аралтобе (озеро)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Асқардың қарасуы (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Аскардын карасуы (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Ащы су (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Ащи су (река)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Әбеннің ақтасы (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Актас Абена (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Әбілпейіс (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Абилпеис (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Әзімбай (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Азимбай (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Әлпейіз (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Алпейз (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Байқошқар (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Байкошкар (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Байшуақ (көл) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Байшуак (озеро)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Бақанас (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Баканас (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Балқыбек (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Балкыбек (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Барлыбай (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Барлыбай (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Ботақан (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Ботакан (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Бөкенші (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Бокенши (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Жанбүкір (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Жанбукир (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Жәнібек (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Жанибек (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Жиренше (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Жиренше (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Жыланды (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Жыланды (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

Игілік (өзен) (өзен-көлдер )

Шығыс Қазақстан облысы,

Орысша атауы:

Игилик (речка)

Орналасу орны:

АБАЙ АУДАНЫ

x
Пайдаланушылардың ақпараты:

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20151012/phalcon.so' - /usr/lib/php/20151012/phalcon.so: undefined symbol: php_pdo_get_dbh_ce

$_GET = [
    'search' => '',
    'oblast' => '16',
    'raion' => '',
    'type' => '27',
];