Қаратаудағы тау сілемдері «Түлкілі» тауы Жайылманың терістік жағында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Тулкили» горные хребты Қаратау, находится в северней части села Жайылма

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

Қаратаудағы тау сілемдері «Шоқымазар» тауы Жайылманың терістік жағында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Шокымазар» горные хребты Каратау, находится в северней части села Жайылма

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

Қаратаудағы тау сілемдері «Қоспа» тауы Жайылманың терістік жағында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Коспа» горные хребты Каратау, находится в северней части села Жайылма

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

Қаратаудағы тау сілемдері «Жетім тау» тауы Жайылманың терістік жағында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Жетим тау» горные хребты Каратау, находится в северней части села Жайылма

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

Қаратаудағы тау сілемдері «Алабел тауы» тауы Жайылманың терістік жағында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Алабел тауы» горные хребты Каратау, находится северней части села Жайылма

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

Қаратаудағы тау сілемдері –«Кітәнұшқан» Бесарықтың терістік жағында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Китанушкан» горные хребты Каратау, находится в северней части села БесарыҚ

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

Қаратаудағы тау сілемдері «Кемпірөлген», Бесарықтың терістік жағында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Кемпиролген» горные хребты Каратау, находится в северней части села Бесарык

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

Қаратаудағы тау сілемдері «Мешит» Бесарықтың терістік тау сілемдері (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Мешит» горные хребты Каратау, находится в северней части села Бесарык

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

Қаратаудағы тау сілемдері «Науатас» Бесарықтың терістік тау сілемдері (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Науатас» горные хребты Каратау, находится в северней части села Бесарык

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Шошқалы сай» Қаратаудағы тау сілемдері Бесарықтың терістік жағында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Шошкалы сай» горные хребты Каратау, находится в северней части села Бесарык

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Сырлы тас» Қаратаудағы тау сілемдері Бесарықтың терістік жағында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Сырлы тас» горные хребты Каратау, находится в северней части села Бесарык

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Құман үңгір» Қаратаудағы тау сілемдері, Бесарықтың терістік жағында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Куман унгир» горные хребты Каратау, находится в северней части села Бесарык

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Бес Құдық «Мешіт» Қаратаудағы тау сілемдері, Бесарықтың терістік жағында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Бес кудык «Мешит» горные хребты Каратау, находится в северней части села Бесарык

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Қатынқамал» Қаратаудағы тау сілемдері, Бесарықтың терістік жағында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Катынкамал» горные хребты Каратау, находится в северней части аула Бесарык

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Өгізмүйіз» Қаратаудағы тау сілемдері, Жаңақорған кентінің солтүстік шығысында (таулар)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

«Огузмуйиз» горные хребты Каратау, находится в северо востоке кента Жанакорган

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: