Ақжарма ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Акжарминский сельский округ

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Ақсуат ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Аксуатский сельский округ

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Қарауылтөбе ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Караултобинский сельский округ

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Қосшыңырау ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Косшынырауский сельский округ

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Қызылжарма ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Кызылжарминский сельский округ

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Қызылөзек ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Кызылозекский сельский округ

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Талсуат ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Талсуатский сельский округ

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Жетес би ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Сельский округ Жетес би

Орналасу орны:

Арал ауданы

Райым ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Раимский сельский округ

Орналасу орны:

Арал ауданы

Аралқұм ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Аралкумский сельский округ

Орналасу орны:

Арал ауданы

Қамыстыбас ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Камыстыбасский сельский округ

Орналасу орны:

Арал ауданы

Атанши ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Атаншинский сельский округ

Орналасу орны:

Арал ауданы

Сапақ ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Сапакский сельский округ

Орналасу орны:

Арал ауданы

Бекбауыл ауылдық округы (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Бекбауылский сельский округ

Орналасу орны:

Арал ауданы

Қосаман ауылдық округы (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Косаманский сельский округ

Орналасу орны:

Арал ауданы

Ақирек ауылдық округы (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Акирекский сельский округ

Орналасу орны:

Арал ауданы

Сазды ауылдық округы (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Саздинский сельский округ

Орналасу орны:

Арал ауданы

Беларан ауылы (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Беларан сельский округ

Орналасу орны:

Арал ауданы

Аманөткел ауылдық округы (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Аманоткельский сельский округ

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

Октябрь ауылдық округы (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Октябрьский сельский округ

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: