"Алпамыс" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад "Алпамыс"

"Алтын ұя" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад "Алтын уя"

"Бегім Ана" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад "Бегим Ана"

"Ер Тарғын" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад "Ер Таргын"

"Ер Төстік" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад "Ер Тостик"

"Күнекей" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад "Кунекей"

"Нұрбесік" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад "Нурбесик"

"Сыр бөбегі" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад "Сыр бобеги"

"Сыр еркесі" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад "Сыр еркеси"

"Сыр -Бөбегі" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад "Сыр жулдызы"

«Айжұлдыз» мектепке дейінгі шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Дошкольный мини центр"Айжулдыз"

«Алдияр-Қызылорда» мектепке дейінгі шағын орталық (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Дошкольный мини центр"Алдияр-Қызылорда"

№14 "Самал" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад №14 "Самал"

№2 "Бөбек" балабақшасы, Тасбөгет кенті (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад №2 "Бобек"

№3"Қарлығаш" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад №3"Карлыгаш"

№31 "Алтын кілт" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад №31 "Алтын килт"

№32 "Қызғалдак" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад №32 "Кызгалдак"

№4 "Қуаныш" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад №4 "Куаныш"

№5 "Шаттық" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад №5 "Шаттык"

№50 "Жұлдыз" балабақшасы, Қызылорда қаласы (мектепке дейінгі білім беру ұйымдары)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Детский сад №50 "Жулдыз"

x
Пайдаланушылардың ақпараты: