Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Западно-Казахстанский медицинский университет им.М.Оспанова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Т.Бегелдинов атындағы Әуе-қорғаныс күштері әскери институты (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Военный институт Сил воздушной обороны им. Т.Бегельдинова

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

«Алматы экономика және статистика академиясы» мекемесінің Ақтөбе қаласындағы өкілдігі (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Алматинский институт экономики и статистики

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Университет им.С.Баишева

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Қазақ-Орыс Халықаралық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Казахско-русский международный университет

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Министрлігінің Ақтөбе заң институты (жоғарғы оқу орындары)

Ақтөбе облысы,

Орысша атауы:

Актюбинский юридический институт Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан

Орналасу орны:

Ақтөбе қаласы

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті (жоғарғы оқу орындары)

Ақмола облысы

Орысша атауы:

Кокшетауский государственный университет имени Шокана Уалиханова

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті (жоғарғы оқу орындары)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

Кокшетауский университет Абая Мырзахметова

Гуманитарлы-техникалық академия (жоғарғы оқу орындары)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

Гуманитарно-техническая академия

Көкшетау экономика және менеджмент институты (жоғарғы оқу орындары)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

Кокшетауский институт экономики и менеджента

Көкшетау техникалық институты ҚР ТЖМ (жоғарғы оқу орындары)

Ақмола облысы,

Орысша атауы:

Кокшетауский технический институт МЧС РК

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Қазақ ұлттық аграрлық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский национальный аграрный университет (КазНАУ)

Орналасу орны:

(әл-Фараби атындағы ҚазҰУ)

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахская национальная академия искусств

Орналасу орны:

(ҚазҰАУ)

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахская национальная консерватория

Орналасу орны:

(Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА)

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Абай атындағы ҚазҰПУ) (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский национальный педагогический университет им. Абая (КазНПУ им.Абая)

Орналасу орны:

(Құрманғазы атындағы ҚазҰК)

С.Д.Асфендияров атындағы (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский национальный медицинский университет

Орналасу орны:

(Құрманғазы атындағы ҚазҰК)

Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский государственный женский педагогический университет (КазГосЖенПУ)

Орналасу орны:

(С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ)

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті (жоғарғы оқу орындары)

Алматы қаласы

Орысша атауы:

Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана

Орналасу орны:

(ҚазМемҚызПУ)

x
Пайдаланушылардың ақпараты: