Ақдала ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Акдала

Расположение:

Арыс қаласы

Жиделі ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Жидели

Расположение:

Арыс қаласы

Дермене ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Дермене

Расположение:

Арыс қаласы

Байырқұм ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Байыркум

Расположение:

Арыс қаласы

Монтайтас ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Монтайтас

Расположение:

Арыс қаласы

Қожатоғай ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Кожатогай

Расположение:

Арыс қаласы

Кентау қаласы Хантағы ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Кантаги г.Кентау

Расположение:

Кентау қаласы

Кентау қаласы Қарнақ ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Карнак г.Кентау

Расположение:

Кентау қаласы

Кентау қаласы Ащысай ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Ачисай г.Кентау

Расположение:

Кентау қаласы

Кентау қаласы Байылдыр ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Баялдыр г.Кентау

Расположение:

Кентау қаласы

Бабайқорған ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Бабайкорган

Расположение:

Түркістан қаласы

Жүйнек ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Жуйнек

Расположение:

Түркістан қаласы

Иасы ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Иасы

Расположение:

Түркістан қаласы

Жаңа Иқан ауылдық (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Жана Икан

Расположение:

Түркістан қаласы

Ескі Иқан ауылдық (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Ески Икан

Расположение:

Түркістан қаласы

Сауран ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Сауран

Расположение:

Түркістан қаласы

Оранғай ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Орангай

Расположение:

Түркістан қаласы

Үшқайық ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Ушкайык

Расположение:

Түркістан қаласы

Қарашық ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Карашык

Расположение:

Түркістан қаласы

Шаға ауылдық округі (сельский округ)

Түркістан облысы

Наименование на русском:

Сельский округ Шага

Расположение:

Түркістан қаласы

x
Информация пользователей: