Алтықұдық жолайрығы, Сапақ ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд Алтыкудык, село Сапак

Орналасу орны:

Арал ауданы

Үкілісай жолайрығы, Бекбауыл а/о (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд Укилисай, с/о Бекбаул

Орналасу орны:

Арал ауданы

Қамыстыбас станциясы, Қамыстыбас ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Камыстыбас, село Камыстыбас

Орналасу орны:

Арал ауданы

Аралқұм станциясы, Аралқұм ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Аралкум, село Аралкум

Орналасу орны:

Арал ауданы

Шөміш станциясы, Шөміш ауылы (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Шомиш, село Шомиш

Орналасу орны:

Арал ауданы

№91Санияз жолайырығы, Қамыстыбас а/о (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд №91 Санияз, с/о Камыстыбас

Орналасу орны:

Арал ауданы

№92 Сорбеткей жолайырығы, Қамыстыбас а/о (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд №92 Сорбеткей, с/о Камыстыбас

Орналасу орны:

Арал ауданы

Қазалы станциясы, Әйтеке би кенті (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Казалы, пос. Айтеке би

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

№98 жол айрығы (Басықара ауылдық округі) (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд №98 (Сельский округ Басыкара)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

Алтай жол айрығы (Қарашеңгел ауылдық округі) (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд Алтай, ( Сельский округ Карашенгель)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

Ойынды жол айрығы (Қарашеңгел ауылдық округі) (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд Ойынды, ( Сельский округ Карашенгель)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

№101 жол айрығы (Майлыбас ауылдық округі) (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд №101 (Сельский округ Майлыбас)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

№102 жол айрығы (Майлыбас ауылдық округі) (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд №102 ( Сельский округ Майлыбас)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

№103 жол айрығы (Майлыбас ауылдық округі) (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд №103 ( Сельский округ Майлыбас)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

№99 жол айрығы (Майлыбас ауылдық округі) (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд №99 (Сельский округ Майлыбас)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

Байқожа станциясы (Майлыбас ауылдық округі) (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Байкожа (Сельский округ Майлыбас)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

Майлыбас станциясы (Майлыбас ауылдық округі) (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Майлыбас (Сельский округ Майлыбас)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

№96 Кеңес жол айрығы (Мұратбаев ауылдық округі) (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Разъезд №96 Кенес ( Сельский округ Муратбаев)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

Көбек станциясы (Қарашеңгел ауылдық округі) (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Кобек (Сельский округ Карашенгель)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

Жосалы станциясы, Жосалы кенті (теміржол станциялары)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Станция Жосалы, пос.Жосалы

Орналасу орны:

Қармақшы ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: