Ақтөбе ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Актобинский сельский округ

Орналасу орны:

Қармақшы ауданы

Алдашбай ахун ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Сельский округ Алдашбай ахуна

Орналасу орны:

Қармақшы ауданы

Дауылкөл ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Дауылкольский сельский округ

Орналасу орны:

Қармақшы ауданы

Жаңажол ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Жанажолский сельский округ

Орналасу орны:

Қармақшы ауданы

Жосалы ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Жосалинский сельский округ

Орналасу орны:

Қармақшы ауданы

Иіркөл ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Ииркольский сельский округ

Орналасу орны:

Қармақшы ауданы

Қармақшы ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Кармакшинский сельский округ

Орналасу орны:

Қармақшы ауданы

Көмекбаев ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Комекбаевский сельский округ

Орналасу орны:

Қармақшы ауданы

Қуандария ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Куандарьинский сельский округ

Орналасу орны:

Қармақшы ауданы

Аламесек ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Аламесекский сельский округ

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

Аққұм ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Аккумский сельский округ

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

Аққыр ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Аккырский сельский округ

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

Ақсу ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Аксуский сельский округ

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

Бұхарбай батыр ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Сельский округ Бухарбай батыра

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

Еңбек ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Енбекский сельский округ

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

Жаңадария ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Жанадарьинский сельский округ

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

Жаңаталап ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Жанаталапский сельский округ

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

Қаракеткен ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Каракеткенский сельский округ

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

Мәдениет ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Мадениетский сельский округ

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

Мақпалкөл ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Макпалкольский сельский округ

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: