Ата заң көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Ата зан

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Аттила көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Аттила

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Атырау көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Атырау

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Ахмеджан Нұрекеев көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Ахмеджан Нурекеева

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Ахмет Байтұрсынов көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Ахмет Байтурсынова

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Ахмет Жұбанов көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Ахмет Жубанова

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әлмағамбет Ахметов көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Алмагамбет Ахметова

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбди Асаубаев көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абди Асаубаева

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбдікәрім Ахметов көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абдикарим Ахметова

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбділдә Тәжібаев көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абдилда Тажибаева

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбдірашит Бердәулетов көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абдирашит Бердаулетова

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбен Сүтемгенов көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абен Сутемгенова

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбзали Егізбаев көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абзали Егизбаева

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбсаттар Қарымсақов көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абсаттар Карымсакова

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбу Құдабаев көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абу Кудабаева

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбу Насыр әл-Фараби көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абу Насыр ал-Фараби

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбу Насыр әл-Фараби -10 көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абу Насыр ал-Фараби -10

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбу Насыр әл-Фараби-1 көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абу Насыр ал-Фараби -1

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбу Насыр әл-Фараби-11 көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абу Насыр ал-Фараби -11

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

Әбу Насыр әл-Фараби-12 көшесі (көше)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

Улица Абу Насыр ал-Фараби -12

Орналасу орны:

Қызылорда қаласы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: