Таушұқырой, Еңбекші а/о (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Таушукырой, с/о Енбекши

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Сарыкөл, Қарғалы Лесхоз а/о (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Сарыколь, с/о Каргалы, село Лесхоз

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Қалғандария, Еңбекші а/о (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Калгандарья, с/о Енбекши

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Соркөл (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Сорколь

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Нансай (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Нансай

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Ханқожа, Бәйгеқұм а/о (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Ханкожа, с/о Байгекум

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Үлкен Барша, Қызылқайың а/о (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Улкен Барша, с/о Кызылкайын

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Қарақуыс, Лесхоз а/о (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Каракуыс, с/о Лесхоз

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Қарақұм (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Каракум

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Ахметкөлі (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Ахметколь

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Итатқан, Лесхоз ауылы (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Итаткан, село Лесхоз

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Самонкөл (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Саманколь

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Астаукөл, Сұлутөбе а/о (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Астауколь, с/о Сулутобе

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Томарөткел, Қарғалы а/о (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Томароткель, с/о Каргалы

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Ұшшықырой (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Ушшыкырой

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Қамыстықақ (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Камыстыкак

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Көктікөл (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Коктиколь

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Тарша, Ортақшыл а/о (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Тарша, с/о Ортакшыл

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Сырдария өзені, ЖаңаҚорған кенті (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Река Сырдарья, поселок Жанакорган

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

Имаш көлі, Қожакент ауылы (өзен-көлдер )

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Озеро Имаш, село Кожакент

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: