Ақтоған ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Актоганский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Бәйгеқұм ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Байгекумский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Бестам ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Бестамский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Еңбекші ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Енбекшинский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Жаңатұрмыс ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Жанатурмысский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Жиделіарық ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Жиделиарыкский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Жөлек ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Жолекский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Жуантөбе ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Жуантобинский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Иіркөл ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Ииркольский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Қарғалы ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Каргалинский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Керделі ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Керделинский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Қоғалы ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Когалинский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Майлытоғай ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Майлытогайский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Ортақшыл ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Ортакшылский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Сұлутөбе ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Сулутобинский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Талаптан ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Талаптанский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Тартоғай ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Тартогайский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Телікөл ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Теликольский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Төңкеріс ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Тонкерисский сельский округ

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

Аққорған ауылдық округі (ауылдық округ)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

Аккорганский сельский округ

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: