«Еңбек ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (Еңбек а/о, Аққошқар ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Енбек» (с/о Енбек, село Аккошкар)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Ақарық ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (Ақарық ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Акарык» (село Акарык)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Ақсу ауылдық клубы» КМҚК (Ақсу ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Аксу» (село Аксу)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Бұқарбай ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (Бұқарбай ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Бухарбай батыра» (село Бухарбай батыра)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Аққыр ауылдық клубы» КМҚК (Аққыр ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Аккыр» (село Аккыр)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Жаңадария ауылдық клубы» КМҚК (Жаңадария ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Жанадария» (село Жанадария)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Жаңаталап ауылдық клубы» КМҚК (Жаңаталап ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Жанаталап» (село Жанаталап)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Қаракеткен ауылдық клубы» КМҚК (Қаракеткен ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Каракеткен» (село Каракеткен)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Мәдениет ауылдық клубы» КМҚК (Мәдениет ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Мадениет» (село Мадениет)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Мақпалкөл ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (Мақпалкөл ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Макпалколь» (село Макпалколь)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Таң ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (Таң ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Тан» (село Тан)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«М.Шәменов ауылдық мәдениет үйі» КМҚК ( М. Шәменов ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры М.Шаменова» (село М. Шаменова)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Далдабай ауылдық клубы» КМҚК «Далдабай ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Далдабай» (село Далдабай)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Жаңақорған аудандық мәдениет үйлері мен клубтары» КМҚК (Жаңақорған кенті) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Жанакорганские районные дома культуры и клубы» (пос.Жанакорган)

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Жаңақорған кенттік мәдениет үйі» КМҚК (Жаңақорған кенті) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Жанкорганский поселковый дом культуры» (пос.Жанакорган)

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Сунақата ауылдық клуб үйі» КМҚК (Сунақата ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Сунаката» (село Сунаката)

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Қожамберді ауылдық клуб үйі» КМҚК (Қожамберді ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Кожамберды» (село Кожамберды)

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Тақыркөл ауылдық клуб үйі» КМҚК (Сүттіқұдық а/о, Тақыркөл ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Такырколь» (село Такырколь, с/о Суттыкудык)

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Төменарық ауылдық клуб үйі» КМҚК (Төменарық ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Томенарык» (село Томенарык)

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Жайылма ауылдық клуб үйі» КМҚК (Жайылма ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Жайылма» (село Жайылма)

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: