«Қамыстыбас ауылдық клубы» КМҚК (Қамыстыбас ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Камыстыбас» (село Камыстыбас)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Аралқұм ауылдық клубы» КМҚК (Аралқұм ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Аралкум» (село Арал)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Жаңақұрылыс ауылдық клубы» КМҚК (Жаңақұрылыс ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Жанакурылыс» (село Жанакурылыс)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Ақбай ауылдық клубы» КМҚК (Ақбай ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Акбай» (село Акбай)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Құмбазар ауылдық клубы» КМҚК (Құмбазар ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Кумбазар» (село Кумбазар)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Ақбасты ауылдық клубы» КМҚК (Ақбасты ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Акбасты» (село Акбасты)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Аққұлақ ауылдық клубы» КМҚК (Аққұлақ ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Аккулак» (село Аккулак)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Бөген ауылдық клубы» КМҚК (Бөген ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Боген» (село Боген)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Қаратерең ауылдық клубы» КМҚК (Қаратерең ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Каратерен» (село Каратерен)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Қарашалаң ауылдық клубы» КМҚК (Қарашалаң ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Карашалан» (село Карашалан)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Райым ауылдық клубы» КМҚК (Райым ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Раим» (село Раим)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Қосжар ауылдық клубы» КМҚК (Қосжар ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Косжар» (село Косжар)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Мергенсай ауылдық клубы» КМҚК (Мергенсай ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Мергенсай» (село Мергенсай)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Шөмішкөл ауылдық клубы» КМҚК (Шөмішкөл ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Шомишколь» (село Шомишколь)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Қарақұм ауылдық клубы» КМҚК (Қарақұм ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Каракум» (село Каракум)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Тоқабай ауылдық клубы» КМҚК (Тоқабай ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Токабай» (село Токабай)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Сазды ауылдық клубы» КМҚК (Сазды ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Сазды» (село Сазды)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Бекбауыл ауылдық клубы» КМҚК (Бекбауыл ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Бекбаул» (село Бекбаул)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Құланды ауылдық клубы» КМҚК (Құланды ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Куланды» (село Куланды)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

«Ақеспе ауылдық клубы» КМҚК (Ақеспе ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский клуб Акеспе» (село Акеспе)

Орналасу орны:

(Абай ауылы )

x
Пайдаланушылардың ақпараты: