«Роза Бағланова атындағы мәдениет үйі» КМҚК (Әйтеке би кенті) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП Дом культуры имени Розы Баглановой» (пос.Айтеке би)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

Бозкөл ауылдық мәдениет үйі КМҚК (Бозкөл ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Бокзоль» (село Бозколь)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

Мұратбаев ауылдық мәдениет үйі КМҚК (Мұратбаев ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Муратбаева» (село Муратбаева)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

Қожабақы ауылдық мәдениет үйі КМҚК (Қожабақы ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Кожабакы» (село Кожабакы)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

Жанқожа батыр ауылдық мәдениет үйі КМҚК (Жанқожа батыр ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Жанкожа батыр» (село Жанкожа батыр)

Орналасу орны:

Қазалы ауданы

«Қармақшы аудандық мәдениет үйі» КМҚК (Жосалы кенті) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Кармакшинский районный дом культуры» (пос.Жосалы)

Орналасу орны:

Қармақшы ауданы

«ІІІ-Интернационал ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры ІІІ-Интернационал» (село ІІІ Интернационал)

Орналасу орны:

Қармақшы ауданы

«Дүр Оңғар ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП Сельский дом культуры Дур Онгар» (село Дур Онгар)

Орналасу орны:

ІІІ Интернационал ауылы

«Ақтөбе ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (Ақтөбе ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Актобе» (село Актобе)

Орналасу орны:

(Дүр Оңғар ауылы)

«Қ.Қазантаев атындағы мәдениет Үйі» КМҚК (Жалағаш кенті) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Дом культуры им. К.Казантаева» (поселок Жалагаш)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Аққұм ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (Аққұм ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Аккум» (село Аккум)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Еңбек ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (Еңбек а/о, Аққошқар ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Енбек» (с/о Енбек, село Аккошкар)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Ақарық ауылдық мәдениет үй» КМҚК (Ақарық ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Акарык» (село Акарык)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Бұқарбай ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (Бұқарбай ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Бухарбай батыра» (село Бухарбай батыра)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Мақпалкөл ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (Мақпалкөл ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Макпалколь» (село Макпалколь)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Таң ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (Таң ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры Тан» (село Тан)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«М.Шәменов ауылдық мәдениет үйі» КМҚК (М. Шәменов ауылы) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Сельский дом культуры М.Шаменова» ( село М. Шаменова)

Орналасу орны:

Жалағаш ауданы

«Жаңақорған аудандық мәдениет үйлері мен клубтары» КМҚК (Жаңақорған кенті) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Жанакорганские районные дома культуры и клубы» (пос.Жанакорган)

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

«Жаңақорған кенттік мәдениет үйі» КМҚК (Жаңақорған кенті) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Жанкорганский поселковый дом культуры» (пос.Жанакорган)

Орналасу орны:

Жаңақорған ауданы

"Шиелі аудандық мәдени-шығармашылық орталығы" КМҚК (Шиелі кенті) (мәдениет үйлері)

Қызылорда облысы,

Орысша атауы:

КГКП «Шиелийский районный культурно-творческий центр» (поселек Шиели)

Орналасу орны:

Шиелі ауданы

x
Пайдаланушылардың ақпараты: