Тарихи ономастикалық кеңістік (X-XIV ғғ. түркі жазба ескерткіштері негізінде).

  • Автор:​С.Иманбердиева
  • Кітап туралы мәлімет:
    ​Сәуле Иманбердиева. Тарихи ономастикалық кеңістік (X-XIV ғғ. түркі жазба ескерткіштері негізінде). Алматы: “Сөздік-Словарь” ЖШС, 2010. 378 - бет. ISBN 978-601-80136-1-4

Ғалымның бүл еңбегінде көне түркі жазба ескерткіш-

теріндегі шығармалар кеңінен қамтылған.

Қазіргі кезде лингвистиканың ғылыми парадигмасы

тілдік қүбылысты зерттеудің жаңа тәсілі - антропоөзектік

бағыт арқылы ерекшеленеді. Расында да, казіргі

зерттеулерде тіл фактілері адаммен, оның ойы, элеМДі

қабылдауы, танымдык қызметімен тығыз байланысты

екенін терең зерттеген.

Кітап оқытушылар мен студенттерге және қалың окыр-

манға арналған.

Пікірлер (0)


    Пікірлер жоқ

Сондай-ақ, оқи отырыңыз

Қазақстанның 70 тарихи орны

автор: Е.Тілешов, С.Итеғұлова, А.Қадырхан

Қазақстан республикасы әкімшілік–аумақтық бірліктер атаулары

автор: Т.Жанұзақов, Қ.Қ. Рысберген, Н.Б. Оңғарбаева, А.Д.Серікбаева, Н.Т.Барменова

Араб текті қазақ есімдері

автор: Н. Д. Оңдасынов